Partnerët

 

• FOL 08, Prishtinë
• ÇOHU, Prishtinë
• FIQ, Forumi për iniciativë qytetare
• ATRC, Prishtinë
• QR “Atë Lorenc Mazreku”, Pejë
• QR “Zoom”, Pejë
• Volkshilfe, Austrie
• IAN, Beograd, Serbi
• DRC- Danimarkë
• Solidar Suisse- Zvicër
• FIQ- Forumi për iniciative qytetare
• AED, Prishtinë
• CSD, Communication for Social Development Graçanicë
• INPO- Iniciativa për progres, Ferizaj
• KDI- Kosovo Demkratic Institute, Prishtinë
• BIRN, Prishtinë
• Udruzhenje boshnjaka OAZA, Pejë,
• KCIC- Gjilan,
• KACI- Prishtinë,
• “Vizioni 02”- Istog,
• ZZP, Zavicaj za povratak Kragujevc, Serbi
• SDF- Srpski Demokratski Forum, Beograd, Serbi
• Jug- Kraljevë,
• HPN-Helping Pople in Need Rozhaje, Mali i Zi
• CARE International
• CARITAS Kosova, Mitrovicë
• IFP- Iniciativa for peace, Pejë
• CBM- Ndërtimi i Komunitetit Mitrovicë,
• CSD- Komunikimi për Zhvillim Shoqëror,
• CCSD- Qendra për Zhvillim të Shoqërisë Civile,
• DT- Developing Together,
• FID- Forumi për Iniciativë Demokratike,
• QKBN- Qendra Kosovare për Bashkëpunim Ndërkombëtar,
• Shoqata “Nëna Terezë”, Prishtinë
• KIPRED- Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave; Prishtinë
• Fisnikët, Prizren
• Eurovizioni, Klinë
• IKRE, Istog
• Lirija-i, Istog
• YIM, Youth Initiative Mitrovica
• “Grupa 484" nga Beogradi
• Rrjeti Rinor, Deçan,
• Komuna Pejë,
• Komuna Klinë,
• Komuna Deçan,
• Komuna Istog,
• Komuna Gjakovë,
• Komuna Skenderaj
• Komuna Mitrovicë
• Komuna Prizren
• Komuna Rahovec
• Qeveria e Kosovës
• Ethnicity Research Center (ERC)
• Studio eksperimental group


DRC CARE sah FIQ
Mitrovica Cohu INPO kcic
ADVOCACY KDI BIRN CSD
Decan Dora iiiiiiiiiii MKrs
Peja Istog klina Skenderaj

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja