mobiliteti urban

1    PLANET RREGULLATIVE URBANE

2    CERTIFIKIMI I QYTETEVE PËR ÇIKLIZËM (AUDIT BYPAD)

3    PROMOVIMI I MOBILITETIT URBAN

4    FUSHATAT PËR ÇIKLIZËM

5    FUSHATAT PËR PARKINGJE

6    TRANSPORTI LOKAL PUBLIK

7     HULUMTIME PËR MOBILITETIN URBAN

8     PROMOVIMI I ECJES

9    JAVA E MOBILITETIT URBAN
 

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja