rrjetëzimi ndërkombëtar

 

1    BASHKËPUNIMI LOKAL

 

2    BASHKËPUNIMI RAJONAL

 

3    BASHKËPUNIMI EVROPIAN

 

4    BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR
 

Regjistrohu për info

Video

Wedding on a bike on the Korzo in Peja