Rrjetëzimi ndërkombëtar

 

1    BASHKËPUNIMI LOKAL

 

2    BASHKËPUNIMI RAJONAL

 

3    BASHKËPUNIMI EVROPIAN

 

4    BASHKËPUNIMI NDËRKOMBËTAR