mendo globalisht,
vepro lokalisht

“Festivali i rrugës” në sheshet e Pejës, Prizrenit dhe Gjakovës

02.07.2012

“Festivali i rrugës” në sheshet e Pejës, Prizrenit dhe Gjakovës

Grupet e të rinjve në komunat e rajonit të Pejës dhe Prizrenit, kanë pasur mundësi që për herë të parë të paraqesin talentin tyre në aktivitetin e organizuar nga Syri i vizionit me emrin Festivali i Rrugës. Festivalet që janë mbajtur në rrugë, në sheshet kryesore të këtyre tri qyteteve dukagjinase, ka mbledhur në një vend dhjetë grupe të ndryshme, këngëtarë e valltarë, artsitë, piktorë e aktorë, që para publikut të rastit në këto qendra ka paraqitur aftësitë e tyrë. Qëllimi i projektit ka qenë të prezantohen kulturat e komuniteteve që jetojnë në Kosvë, të përkrahen këto grupe joformale me talente dhe artistë të rinj kurse projekti është financuar nga organizata Culture for All dhe është përkrahur edhe komunat Pejë, Gjakovë e Istog.
Festivalet janë mbajtur ndaras gjatë muajve maj dhe qershor.