mendo globalisht,
vepro lokalisht

Debati: “Procesi i integrimeve, sfidat dhe përfitimet”

06.02.2014Pejë, 05 shkurt- Organizata Joqeveritare “Syri i Vizionit” në bashkëpunim me EUPK (EU Perspective in Kosovo), ka organizuar  debatin, “Procesi i integrimeve, sfidat dhe përfitimet”, me temën rruga e Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian.


Zyrtarë komunalë nga komunat Pejë, Gjakovë, Klinë, Deçan, Junik e Istog- zyrtarët përgjegjës për integrime, përfaqësues të shoqërisë civile nga këto komuna, AZHR, punëtorë profesionalë që kanë përvojë dhe njohin fushën e integrimeve evropiane, studentë nga universitetet e rajonit dhe media, kanë marrë pjesë në këtë debat duke kanë shprehur qëndrimet e tyre dhe kanë ndarë me pjesëmarrës informacionet që kanë lidhur me procesin e integrimeve.
Në takim është bërë edhe prezantimi i filmit dokumentar “Beso në atë që sheh” dhe është vazhduar diskutim në atë temë.