mendo globalisht,
vepro lokalisht

Forumi me gratë asambleiste të komunave të rajonit

16.03.2016Pejë, Rugovë, 16 mars - Me mbështetje financiare nga ATRC/USAID Syri i Vizionit po mban një forum dyditor me gratë asambleiste nga KUvendet komunale të Pejës, Istogut, Junikut dhe Decanit. Takimi është pjesë e aktiviteteve që kanë për qëllim të ndihmojë fuqizimin e grave në rajonin, përkrahjen dhe inkurajimin e pjesëmarrjes së grave në pozita menaxheriale, përkatësisht gjetjen e nevojave për assistencën teknike që kanë grupet e grave asambleiste nëpër komuna dhe përkrahja për përmirësimin e politikave dhe legjislacionit rreth fuqizimit të grave. Në ditën e parë folës kryesor i forumit është Ismet Kryeziu nga KDI dhe Demokracioa në veprim. Aktiviteti është pjesë e projektit Përkrahje për përkrahjen e grave dhe vazhdon edhe nesër me folës dhe tematika tjera.