mendo globalisht,
vepro lokalisht

Shënohet dita ndërkombëtare e Romëve “ 8 Prill”

06.04.2018

06 prill 2018 – Pejë, Syri i Vizionit ka organizuar aktivitet nder kulturor për shënimin e ditës ndërkombëtare të Romëve “ 8 Prill” fëmijët nga sh.f.m.u  “Martin Camaj”- Istog dhe “Xhemajl Kada”- Pejë, në të cilin aktivitete kanë paraqitur diversitet të kulturave të ndryshme .
Ky aktivitet është organizuar në kuadër të projekteve, “Përkrahja e BE-së për Zbatimin e Strategjisë për Integrimin e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 2- Arsim për Integrim” (i quajtur EU SIMRAES 2), i cili implementohet nga Syri i Vizionit në partneritet me KEC, në Komunën e Istogut dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe KFOS.