mendo globalisht,
vepro lokalisht

Vizitë studimore përshkëmbim të praktikave të mira për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje

05.06.2018Pejë, 30 - 01 Qershor – Është realizuar vizita studimore me qëllim të shkëmbimit të eksperiencave dhe praktikave më të mira, në kuadër të programit për rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje, duke promovuar qytetarinë aktive në regjion. Gjatë vizitës studimore në Pejë ishin përfaqësues të organizatave partnere nga Serbia dhe Shqipëria, përfaqësues të grupeve të qytetarëve, ndërsa grupi i nikoqirëve ishin organizata Syri i Vizionit me përfaqësues të këshillave lokale të komunës së Pejës, përfaqësues të institucioneve lokale bashkë me kryesuesin e Asamblesë komunale të Pejës dhe drejtorin e Administratës të kësaj komune, njëkohësisht edhe përfaqësuese të grupeve të grave dhe të grave asamblistë.

 

Për tri ditë me radhë përfaqësuesit nga Serbia dhe Shqipëria kanë zhvilluar takime biseda të përbashkëta me këto grupe dhe përfaqësues për të parë për së afërmi se si qytetarët angazhohen në përmbushjen e kërkesave dhe nevojave të tyre me të cilat ballafaqohen. Gjithashtu kjo vizitë ka shërbyer që pjesëmarrësit nga këto dy shtete të marrim edhe praktika të mira të funksionimit të bashkëpunimit mes të qytetarëve dhe institucioneve lokale, shoqërisë civile dhe grupeve të tjera të interesit.

 

Vizita është realizuar në kuadër të programit "Fuqizimi i rolit të Shoqërisë civile për të iniciuar përfshirjen e qytetarëve në proceset vendimmarrëse", të mbështetur nga Olof Palme international Center dhe përkrahur nga SIDA.