mendo globalisht,
vepro lokalisht

Menaxhimi

Struktura organizative është e përbërë nga:

•    Kuvendi i Anëtarëve
•    Bordi Drejtues
•    MenaxhmentiKuvendi i Anëtarëve takohet çdo vit dhe zgjedh me afat tri vjeçar Bordin drejtues dhe drejtorin ekzekutiv, të cilët pastaj përpilojnë programe dhe kanë përgjegjësinë e plotë për projektet, stafin, të mirat e organizatës.


Bordi drejtues: Në menaxhim, organizata udhëhiqet dhe mbikëqyret nga Bordi drejtues që përbëhet nga shtatë anëtarë dhe zgjidhet nga Kuvendi i Anëtarëve. Bordi mban takimet e veta të rregullta në të cilat analizon punën dhe prioritetet e organizatës.

Kontakt për bordin: Luan Ibraj, [email protected], 044 139 567


Menaxhmenti përbëhet nga Drejtori ekzekutiv dhe Zëvendësdrejtori, Koordinatori i zyrës dhe Shefi i programeve, Administrata dhe Financat, udhëheqësit e shtatë programeve, menaxherët e projekteve dhe stafi i projekteve.

______________________________________________________


Drejtor Ekzekutiv: Veton Mujaj,

[email protected], 044 111 408

 

Zëvendësdrejtor dhe Shef i Administratës: Qenan Bardhaj,

[email protected], 044 142 895

 

Koordinatore e organizatës: Vlora Latifi,

[email protected], 044 143 098

 

Shef i Programeve: Enver Ulaj,

[email protected], 044 169 349

 

Përgjegjëse për Financat: Zana Latifi,

[email protected], 049 680 314

 

Përgjegjës për Logjistikën: Dukagjin Nishiqi, 

[email protected], 044 458 028

______________________________________________________

 

ORGANOGRAMI: