mendo globalisht,
vepro lokalisht

Broshura

Pako Turistike per qytetin e PrizrenitPako Turistike per qytetin e GjakovesPako Turistike per qytetin e PejesDoracak udhezes per praktiken profesionale ne drejtimin hoteleri dhe turizemInformohu Mbrohu dhe Raporto!Shkolla e ArtitShkolla e EkonomikeShkolla e MjekesiseShkolla e MuzikesShkolla e TeknikeInformator - Ndergjegjesimi i Punetoreve per te Drejtat e Tyre dhe Regjistrimi ne SindikataDoracak për praktikën profesionale: Përpunues i prodhimeve ushqimoreDoracak për praktikën profesionale: TelekomunikacionDoracak për praktikën profesionale: InformatikëDoracak për praktikën profesionale: Teknologji e prodhimeve bujqësoreInformatori për të Drejtat e FëmijëveMekanizmat Miqësorë në Shkolla për Raportimin e Dhunës Ndaj FëmijëveStorie Suksesi, Profilet e Grave Nga Rajoni i DukagjinitInformator për subvencionet në bujqësiKonventa e Kombeve të Bashkuara mbi të drejtat e fëmijës Toleranca REALITETI YNË - Respektimi i të drejtave të fëmijëve të Kosovës Raport nga Hulumtimi - Perceptimet e nxënësve, prindërve dhe zyrtarëve për të drejtën për arsimim, ngacmimin dhe diskriminimin në shkollaRaport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Naim Frashëri”, PrishtinëRaport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Ramiz Sadiku”, PejëRaport nga Hulumtimi - Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Zekeria Rexha”, GjakovëKonventa e kombeve të bashkuara mbi të drejtat e fëmijës Qytetaria AktiveDoracak - Udhëzues për praktikën profesionale në shkolla të mesme profesionale ne lëmin e Hotelerisë dhe TurizmitQytetaria AktiveRaport nga monitorimi i zbatimit te ligjit per mbrojtjen e natyresRaport mbi qytetarinë aktiveFestivali i RrugësNdikimi i grupeve të interesit në ndryshimin e ligjit për mbeturina konform direktivave të BE-sëNdikimi i grupeve lokale të interesit në vendimmarrje në nivel qendror - Ligji për pyjetBRIDGE