misli globalno,
deluj lokalno

O Nama

Oko Vizije – je nevladina neprofitabilna organizacija koja je službeno  registrirana u septembru 2001. godine. Oko Vizije je i prije službene registracije počela s djelovanjem i to 1999. godine kao organizacija zajednica u gradu Peći s ciljem kordiniranja objavljivanja omladinskog magazina uz finansijsku podršku USAID-a.

Od osnivanja Oko Vizije, kroz implementaciju velikog broja projekata, povećalo je svoju profesionalnu razinu te se, stoga podiglo kao ozbiljan akter civilnog društva na Kosovu. 

Od osnivanja do sada  Oko Vizije razvilo  je mnogobrojna partnerstva s lokalnim organizacijama, opštinskim institucijama i drugim zainteresiranim stranama s Kosova i Balkana kao i s međunarodnim organizacijama (USAID, IREX, DRC, CARE International, OSCE, Olof Palme, Swiss Labour Assistance...).

Misija i vrednosti:


Prvenstveni cilj Oka Vizije je promicanje lokalne demokratije i građanskog učestvovanja na Kosovu, prvenstveno u Pećkoj regiji. U nastojanju da provede demokratksu praksu, Oko Vizije daje veliki značaj promicanju dobrog upravljanja, odgovornosti, transparentnosti i učestvovanju u mnogostrukim oblastima građanskog života.

Oko Vizije nastoji kroz implementaciju svakog projekta stvarati održive veze između opštinskih institucija i civilnog društva bilo na institucionalnom ili individualnom nivou.

Programski ciljevi:


Oko Vizije od početka koncentrira svoj rad na specifične ciljeve kao što su: stvaranje uslova za širenje vjerodostojnih informacija... VIŠE -

Oko Vizije od početka koncentrira svoj rad na specifične ciljeve kao što su:


U skladu sa svojim ciljevima od 1999. godine Oko Vizije angažiralo se na raznim područjima civilnog društva i obradilo brojne teme kao što su: razvijanje medija, promicanje manjinskih prava, podrška i povratak raseljenih lica, nadgledanje rada opštinskih institucija, umrežavanje mladih u oblastima izgradnje mira, urbano planiranje, itd.

Na organizacionom nivou Oko Vizije trenutno zapošljava deset osoba, koji su raspodjeljeni na  specifične projekte. Radnom timu od 10 osoba pri izvođenju specifičnih aktivnosti iz oblasti zastupanja - zalaganja, širenja  informacija i podizanje svesti pomaže grupa od 40 mladih aktivista.

Na razini upravljanja, svakodnevni rad i strategiju organizacije vodi i nadgleda Upravni odbor u sastavu od devet članova. Odbor se redovito sastaje sa klučnim osobljem i aktivno učestvuje.

Oko Vizije ima dugo iskustvo na  razvoju međunaradne suradnje iz oblasti razvijanja i implementacije projekata. Izvori finansiranja Oka Vizije su različiti: tokom 2006. godine Oko Vizije prikupilo je preko 160.000,00 EUR direktnih fondova od različitih nacionalnih i međunarodnih donatora kao što su Danski komitet za izbjeglice (DRC), USAID-RTI, OneWorld . Od januara 2007. godine organizacija je osigurala fondove u iznosu od 139.000,00 EUR uz podršku DRC, Care International, USAID i ATRC-IREX.
 
Oko Vizije je 2003. godine postalo službeni partner web portala OneWorld Southeast Europe  (OWSEE) s glavnim fokusom objavljivanja informacija na albanskom jeziku. Uspostavljena suradnja mogućnost je za regionalnu suradnju i razmjenu informacija između građana i civilnog društva o mnogobrojnim temama. Uz pokroviteljstvo regionalne fondacije 2003. godine osnovan je Portal koji predviđa sudjelovanje sedam aktivnih NVO-a koje se bave medijima i informiranjem.

Oko Vizije je postalo 2004. godine aktivni član Programa Kosovske inicijative (KIP), neformalne međugranične mreže, osnovane pod pokroviteljstvom Danskog komiteta za izbjeglice (DRC), a koja se sastoji od lokalnih NVO-a, a ista podržava povratak i reintegraciju izbjeglica na Kosovu. U okviru KIP-a Oko Vizije postalo je partner s NVO-a iz Srbije i Crne Gore s kojima je zajedno implementirano više od deset projekata, s budžetom preko 200.000,00 EUR.

Oko Vizije ima aktivnu ulogu na području umrežavanja mladih i izgradnje mira na regionalnom nivou. Oko Vizije je u odboru Kosovske Mreže mladih, a ujedno je i osnivač i aktivni član Pećke multietničke mreže mladih od 2002. godine.

Oko Vizije aktivno učestvuje u umrežavanju drugih inicijativa u okviru projekata kao ProPeace Platform pokrenute na Kosovu, uz učestvovanje lokalnih NVO-a u 2005. godini. Oko Vizije je član koalicije za Čisti Parlament kao i koalicije za suradnju između civilnog društva i Vlade.