misli globalno,
deluj lokalno

2003

U 2003. godini organizacija je nastavila s radom i aktivnostima iz prethodnih godina. Tokom januara i decembra 2003. godine Oko Vizije objavilo je novine Glasnik, novine za mlade i zalaganje (finacirane od OEBS-a). Kroz godinu Oko Vizije iniciralo je te otvorilo Centar mladih „ZOOM“ u Peći (podržano od Trentiono Con il Kossovo).

Unutar centra mladih ZOOM Oko Vizije je organiziralo i kordiniralo Novinarsku školu, koja je planirana za početnu fazu u trajanju od 9 mjeseci sa mogućnošću nastavljanja u idućim godinama (podržano od Trentiono Con il Kossovo i od studenata učesnika). 

Poslije kratkog perioda odmora, Oko Vizije počelo je ponovno izdavati omladinski magazin Vizioni. Cilj izdavanja magazina bio je bolja integracija mladih u Kosovsko društvo te kreiranje grupe mladih lidera zajednice u oblastima medija. Broj tiskanih primjeraka koji je distribuiran u Pećkom regionu bio je 2000.
 
Aktivnost koja je obilježila septembar 2003. godine je ta da je Oko Vizije sklopio sporazum sa portalom OneWorld, internet medija grupom koja ima urede skoro po celom svetu. Ugovoreno je da će Oko Vizije biti glavni partner i prestavnik za pripremu informacija na albanskom jeziku.