misli globalno,
deluj lokalno

Cilj i Vrednosti

Vizija:

Organizacija koja realizuje lokalne aktivnosti zasnovane na dobrim praktikama

Misija:

Podržavanje zajednice posredstvom informisanja, zastupanja/zalaganja, podizanja svesti kao i jačanje kapaciteta pojedincima, neformalnim gupama, organizacijama, institucijama, mrežama i donatorima.


Vrednosti organizacije:


•    Poštovanje svih bez obzira na razlike
•    Timski rad i uzajamno pomaganje
•    Prostor za delovanje volontera
•    Poverenje i odgovornost
•    Saradnički pristup
•    Sveobuhvatnost