misli globalno,
deluj lokalno

Javna Debata sa stanovništvom Rugove

28.09.2011


Sa predstavnicima 13 sela, Rugovske zone, opštinski službenici i nevladina organizacija, održali su sastanak vezano za izradu novog zakona o šumama. Predstavnicima sela je prezentiran nacrt novog zakona o šumama. Predstavnicima sela je predstavljen rad koji je učinjen kao i razgovaralo se o problematikama vezanim za šume te obuhvatanje zajednice u izradi menadžirajućih planova za šume.
Sa sastanka su izvučeni zaključci i preporuke vezano za sadržinu zakonskog nacrta, koji će nakon prerade i obrađivanja od strane zakonskih eksperata te eksperata za šume, dobit odgovarajuću formu te se dostavit Ministarstvu za Poljoprivredu i Šumarstvo, kao i Parlamentu Kosova kako bi se obuhvatili u završnoj formi zakona.
Sastanak se odvijao u okviru projekta “Uticaj lokalnih grupa od interesa u odlučivanju na centralnom nivou” a koji se implementira od SiV uz finansiranje od USAID/ISC.