misli globalno,
deluj lokalno

Prezentacija projekta u opštini Dečane

28.09.2011

10 mart:  Na jednom sastanku sa predsjednikom opštine u Dečanima, Rasimom Selmanajem, predstavljen je projekat za izradu strategije za zajednice roma, aškalija i egipćana u opštinama Dečane i Orahovac.
U okviru ovoga projekta “Syri i Vizionit” u saradnji sa opštinom i navedenim zajednicama će izraditi akcioni plan za delovanje nad ovim zajednicama u trogodišnjem periodu, dok je predsednik opštine Dečane obećao angažman i podršku na realizaciji ovog veoma značajnog projekta.