misli globalno,
deluj lokalno

Stvaranje platforme za urbanu mobilnost na Kosovu

28.09.2011


09 mart 2011: U ambijentu Ministarstva Infrastrukture u Prištini je održan sastanak komiteta Mobkos, programa urbane mobilnosti na Kosovu, na kom je analiziran dosadašnji rad u okviru projekta i promene koje je doveo ovaj program na Kosovu. Učesnici iz ovdašnjih vladinih i nevladinih institucija, su vrednovali posao koji je odradio MOBKOS u Peći kao jedan veoma dobar posao a koji treba odraditi i u drugim opštinama na Kosovu u buduće, a što će obuhvatiti i stvaranje jedne platforme urbane mobilnosti uz učešće svih aktera. Predstavljena je i web stranica o ubanoj mobilnosti kao jedan vizuelni prikaz platforme urbane mobilnosti. NVO-u Syri i Vizionit je jedan veoma važan deo programa Mobikos a koji zajedno sa Ministarstvom za Infrastrukturu, opštinom Peć i flamanskim komitetom MOBKOS-a. “Syri i Vizionit” odrađuje a i u ulozi je sekretarijata MOBKOS-a na Kosovu.