misli globalno,
deluj lokalno

Civilno društvo osuđuje napad na Frankfurt

28.09.2011

Civilno društvo osuđuje napad na Frankfurt

28. 09. 2011
Civilno društvo na Kosovu je sa bolom i žaljenjem primilo vest da jedan građanin poreklom sa Kosova stoji iza napada protiv američke vojske u Frankfurtu, u Njemačkoj, te oštro osuđuje ovaj akt.
“Porodicama žrtava izražavamo najdublje saučešće i izražavamo iskreno žaljenje za ovu tragediju”.
“Kosovsko društvo je i samo patilo od terora, te nikom ne želi takve duboke patnje. Kosovsko društvo teži da bude slobodno društvo podignuto na principa slobode mišljenja, slobode izražavanja i tolerancije”.
Ovu izjavu su potpisali: KPJ, Pokret “FOL”, STIKK, CBM, KCIC, INPO, GTRC – QTSGJ, Kosovski Centar za Bezbednosne Studije, KUSA, Syri i Vizionit i Center for Policies and Advocacy