misli globalno,
deluj lokalno

Prezentacija projekta u opštini Orahovac

28.09.2011

25 februar 2011: Predsedniku opštine Orahovca, Smail Latifiju je predstavljeno nekoliko projekata koje realizuje “Syri i Vizionit” u ovoj opštini, a koji se uglavnom tiču manjinskih zajednica.
Prvi projekat se tiče izrade strategije delovanja za tri naredne godine za srpsku zajednicu u ovoj opštini. Projekat sličan trogodišnjem planu delovanja će biti odrađen i za romsku, egipćansku i aškalijsku zajednicu u ovoj opštini, a u partnerstvu sa danskim Savetom za Izbeglice (DRC) a gde se sprovode dva projekta sa povratničkom zajednicom kao i dočekujućom.
Predsednik opštine Orahovac je pozdravio rad koji sprovodi Syri i Vizionit i obećao je podršku opštine ovim projektima.