misli globalno,
deluj lokalno

Analiza eksperata za nacrt Zakona o Otpadu

28.09.2011

18 februar:  U restoranu “Rings” je održan sastanak sa ekspertima za analiziranje nacrta zakona o otpadu.Ekspertima za legislativu kao i na polju harmonizacije kosovskog zakonodavstva sa onim evropskim a koji su uradili analizu nacrta novog zakona kao i zahteva i sugestija koje su proizašle iz prethodnuh debati koje je održavala “Syri i Vizionit” u sedam regionalnih centara na Kosovu a zajedno sa opštinama, civilnim društvom i drugim interesnim stranama.
Analiza nacrta zakona o otpadu se vrši u okviru projekta “Uticaj interesnih grupa na izmenu zakona za otpad u skladu sa direktivama EZ-a” koje Syri i Vizionit implemetira od 2010 godine, a sa finansijskom podrškom od USAID/ISC.