misli globalno,
deluj lokalno

Civilno društvo traži da se zaustave pretnje političkim ličnostima

28.09.2011

08 januar 2011: Jedna grupa organizacija civilnog društva, je izrazila svoju zabrinutost vezano za izjave mržnje-podsticaja od strane predstavnika Udruženja Veterana Oslobodilačke Vojske Kosova protiv političkih ličnosti. Konkretno, zadnjih dana je jedan politički lider (Albin Kurti) a na kraju i protiv novinara Halil Matoshija.
“Optužujući bez ijedne činjenice i blateći kritičke glasove u Kosovskom društvu, bilo da su oni političari ili novinari, osobe koje govore ispred veterana UÇK-a štete svakoj javnoj debati, a istovremeno, štete samom projektu za oslobođenje Kosova kao i imidžu naše zemlje”, kaže se u saopštenju kritikujući jezik pretnji, te zatraživši da se ne radi prisvajanje zasluga za oslobođenje Kosova. A istovrmeno je upućen poziv i misiji Evropske Zajednice da se upornije angažuje na zaštiti slobode reči, koja je preduvjet za dalju demokratizaciju našeg društva.
Saopštenje je potpisano od devet NVO-a među kojima je i Syri i Vizionit.