misli globalno,
deluj lokalno

Debata “Ekonomski kriminal – borba protiv njega”

30.09.2011

30 septembar 2011- Zvaničnici iz Policije, Sudstva, Tužilaštva, Opštine i Carine, zajedno sa predstavnicima civilnog društva i medija su diskutovali o problemima ekonomskih prekršaja u regionu Peći, koordiniranjem institucija u ovom sektoru i problematika sa kojima se suočavaju ovi organi.
Predstavnici ovih institucija su rekli da fiskalni kriminal uopšte je veoma rasprostranjen kriminal po Kosovu na čijem istrebljenju se najmanje radi a to je zbog nekoliko razloga, među kojima i nedostatak specijalizovanih kadrova u ovom sektoru, neprijavljivanja slučajeva, međusobne povezanosti ovih struktura koje vrše ovaj kriminal, i td.
U okviru ove debate “Ekonomski kriminal – borba protiv njega” je urađena prezentacija istraživanja urađenog od NVO-a “Syri i Vizionit”, koje je ranije odrađeno zajedno sa raznim institucijama u opštini Peć a koje su odgovorne za borbu protiv ekonomskog kriminala i njegovog suzbijanja.
Debata je organizovana od nevladine organizacije “Syri i Vizionit” u Peći i održava se u okviru projekta “Povećanje javnog nadgledanja u vladavini zakona na Kosovu”, koji se implementira od decembra protekle godine u nekoliko opština na Kosovu a u saradnji sa Forumom za Građansku Iniciativ (FIQ) iz Prištine.
Ovo je treća debata koja se održava pošto je ranije bilo sprovedeno i istraživanje a posle su usledile debate o problemima borbe protivu narkotika i za sektor građevinske izgradnje bez dozvola.