misli globalno,
deluj lokalno

Informativna sesija sa NVO-ima regiona za shemu grantova od EIDHR-a

22.10.2011


29 oktobar, 2011- TACSO u saradnji sa NVO “Syri i Vizionit” je organizovala informativnu sesiju sa ciljem podrške organizacijama civilnog društva regiona Peći za apliciranje na poziv Kancelarije za Vezu iz Evropske Komisije na Kosovu. Preko 40 organizacija civilnog društva iz regiona je učestvovalo na informativnoj sesiji koja je održana 29 oktobra 2011 u Hotelu “Dukagjini” u Peći.

Kancelarija za vezu Evropske Komisije na Kosovu je u potražnji za predlog projektima koji se tiču jačanja uloge civilnog društva u promovisanju ljudskih prava i demokratskih reformi, sprečavanja konflikata i podrške učesnika političkog predstavljanja na Kosovu. Ova grantovska shema je finansirana od Evropskog Instrumeta za Demokratiju i Ljudska Prava (EIDHR).

Sastanak koji je održan u Peći je imao za cilj da informiše i podigne svest organizacija civilnog društva o opštim uslovima i zahtevima za proces apliciranja.