misli globalno,
deluj lokalno

Bolji putevi za zajednicu u Orahovac

21.11.2011

Orahovac: 9 novembar – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći, u okviru projekta za jačanje zajednica roma, aškalija i egipćana u opštini Orahovac, je odradila uređenje puta u naselju “Gornji Orahovac”, gde žive ove zajednice, stvarajući tako bolje uslove za življenje u ovom naselju.
Uređenje ove ulice je urađeno u saradnji sa Opštinom Orahovac, konkretnije sa Direktorijatom Javnih Službi kao i opštinskom Kancelarijom za zajednice i povratak. Urađeno je posipane puta a u jednom delu je urađeno i pokockavanje gde žive ove zajednice. Projekat za jačanje zajednica podržan je od Olof Palme International Center i implementiran od NVO-a “Syri i Vizionit” iz Peći, i to u opštinama Peć, Istok, Klina, Dečane, Đakovica i Orahovac.