misli globalno,
deluj lokalno

Podrška održivog povratka, stvaranje uslova za re-integraciju srpske zajednice

23.11.2011
Klina; Avgust 2011 - Organizacija “Syri i Vizionit’ iz Peći je u okviru projekta “Podrška povratka i re-integracije posredstvom jačanja povratničke zajednice i adresiranje njihovih potreba u institucijama” je organizovala konferenciju o povratku sa ciljem podrške advokacijskih projekata kao i da bi bio podstaknut međuetnički dijalog. Prisutni na ovoj konferenciji su bili zvaničnici opštine Klina, predstavnici zajednica srba, roma, egipćana i albanaca koji su i korisnici projekta za povratak RRK – II.
Takve konferencije su realizovane i u opštinama Uroševac, Obilić i Orahovac. Projekat podrške povratka i re-integracije posredstvom jačanja povratničke zajednice i adresiranje njihovih potreba kod institucija, je finansijski podržan od DRC i  Kancelarije za Vezu Evropske Komisije, dok implementaciju je sprovela NVO “Syri i Vizionit” sa partnerskom Organizacijom VOK, u opštinama Klina, Orahovac, Obilić i Uroševac.