misli globalno,
deluj lokalno

Realizovanje biznis planova za pobednike takmičenja za biznis planove u Prizrenu i Đakovicii

23.01.2012

Saopštenje za medije


Rezultati realizovanja biznis planova od pobedničkih organizacija takmičenja za najbolje biznis planove u regionu Prizrena i Đakovice

Đakovica, 22  decembar 2011
Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” iz Peći, zajedno sa švajcarskom organizacijom  SOLIDAR Suisse u četvrtak u Đakovici su organizovale sastanak za procenjivanje dostignuća korisnika takmičenja “Ruralna perspektiva” za najbolje planove biznisa za Prizren i Đakovicu u 2010 godini. Dostignuća triju pobedničkih farmerskih organizacija: Zadruge “Kruša”, od organizacije žena fermera “Mala Kruša” iz Prizrena kao i “Saturn” iz Đakovice a koje su bile pobednici ovog takmičenja organizovanog od Syri i Vizionit sa SOLIDAR Suisse. Njihova dostignuća, razvoj njihovog biznisa i oživotvorenje planova predstavljenih dve godine ranije, su predstavljeni u petak u Đakovici u restoranu “Čaršija Jupave”.
Prvi projekat po Fahriji Hoti iz ove organizacije “Velika Kruša” sa fondovima ovoga projekta je započela liniju proizvodnje ajvara. Projekat koji je kasnije podržan i od drugih donatora kao što su USAID, Ministarstvo poljoprivrede, itd. Hoti je rekla da organizacija okuplja 25 žena farmera a njihov proizvod je izuzetno dobro primljen na tržištu.
Drugi projekat je sproveden od žena iz Male Kruše za sakupljanje mleka u regionu Hasa. Predstavnica ove organizacije Dile Prenkpalaj je rekla da je od ovoga projekta otvorena jedna otkupna stanica mleka u kojoj se od strane 20 farmera skupi 600 litara mleka svakog dana i predaje mlekari “Abi”.
Dobitnici trećeg projekta su “Saturn” iz Đakovice a koji su predstavili svoje dostignute rezultate u razvoju kapaciteta proizvodnje jabuka posredstvom instaliranja sistema za navodnjavanje “kap po kap”. Pjetur Frrokaj je rekao da je ovim postignuto povećanje produktivnosti i kvaliteta jabuka.
“Ruralna perspektiva” je projekat koji se na Kosovu realizuje od 2008 godine od nevladine organizacije Syri i vizionit i “Solidar Suisse” a ima za cilj razvoj poljoprivrednog sektora na Kosovu, podršku za farmerske organizacije i njihov podsticaj da konkurišu sa novim idejama, kako bi razvili sopstvene kapacitete te kako bi se prilagodile i planirale u skladu sa potrebama tržišta. Podrška projekata ima vrednost od po 10 hiljada eura za svaki projekat. Odabir projekata je urađen od strane jednog vanjskog žirija a koji je sačinjen od predstavnika lokalne vlasti u tri opštine, banaka, biznisa i civilnog društva, i to sprovodeći vrednovanje u dve faze, najpre sa procenom ideje i projekta, predstavljanje projekta pred žirijem koji je vršio ocenjivanje i o načinu kako su oni uživo predstavili svoj biznis projekat” kaže Suzana Baja, koordinatorka Solidar Suisse za Kosovo.
Projekat “ruralna Perspektiva” je pomogla farmerska udruženja i sa radionicom za identifikovanje ideja, razvoj biznis plana i predstavljanje na najbolji način pred žirijem.
Podrška farmera posredstvom projekta “Ruralna Perspektiva” u regionu Dukađinija je sprovedena ove godine po drugi put. U 2008 godini, u regionu Peći su podržani i drugi projekti od pet farmerskih organizacija.