misli globalno,
deluj lokalno

Opština Orahovac dodeljuje pohvalnicu za “Syri i Vizionit”

23.01.2012

Opština Orahovac dodeljuje pohvalnicu za “Syri i Vizionit”

28 decembar 2011- Angazman “Syri të Vizionit” u opštini Orahovac tokom 2011 godine je pohvaljen od Opštine Orahovac, na jednoj ceremoniji zaključivanja projekata i aktivnosti ove godine.
Kao lokalna aktivna NVO, u ovoj opštini “Syri i Vizionit” je ocenjena jednakom zajedno sa međunarodnim organizacijama kao što su: USAID, OSCE,  UN Habitat i Evropska Komisija, banke i biznis, sa motivacijom za doprinos u razvoju opštine. Zahvalnica je dodeljena od strane predsednika opštine Smajl Latifi u opštinskoj sali zajedno sa građanima koji su došli na ovaj javni sastanak povodom završetka godine.
U ovoj opštini “Syri i Vizionit” je tokom 2011 godine realizovala četiri projekta u saradnji sa Olof Palme Center, DRC-om kao i Solidar Suisse.
Za više informacija (kliknite na link koji sledi)  http://kk.rks-gov.net/rahovec/Lajmet/ADMINISTRATA-E-RAHOVECIT-MBAN-DEBATIN-E-DYTE-VJETOR.aspx