misli globalno,
deluj lokalno

Objavljuje se strategija za zajednice roma, egipćana i aškalija u Dečanima

24.01.2012

24 januar 2012 - U Dečane je objavljena strategija delovanja 2012-1014. To je trogodišnja strategija za zajednice; romsku, egipćansku i aškalijsku, a koja je dizajnirana od strane nevladine organizacije “Syri i Vizionit” a uz podršku od Olof Palme International Center.
Ceremonija je održana u prostorijama hotela Swiss u Dečanima, gde su uzeli učešća opštinski zvaničnici, predstavnici zajednica, OSCE-ja, LMT-i i mediji.
Opštinski zvaničnici, tačnije Kancelarija za zajednice je ovaj dokument ocenila kao veoma važan za opštinske institucije i same navedene zajednice. A, Nezir Balaj iz kancelarije za zajednice je rekao “Jedna takva strategija je nedostajala opštini Dečane, tako da će nam ovaj dokumenat sada pomagati, kako nama u ovoj nadležnoj kancelariji a tako i samoj opštini za podršku ovim zajednicama. Tako da će razvojni projekti za ove zajednice a koje su u ovoj strategiji biti uvršteni i u prioritete za opštinske investicije u godinama koje slede” rekao je Balaj.
Ceremonija koja je istovremeno bila i zaključna aktivnost jednogodišnjeg projekta implementiranog od organizacije “Syri i Vizionit” u opštini Dečane, a gde su razdeljene i kopije ovog dokumenta trogodišnje Strategije za rome, egipćane i aškalije.

Sa zaključnom aktivnošću u Dečanima, završen je četvorogodišnji projekat izrade strategija za srpsku zajednicu kao i za zajednice roma, egipćana i aškalija u opštinama Peć, Klina, Istok Orahovac i Dečane, tokom kojih je osim izrade devet strateških dokumenata u pet opština finansirano je i oko 35 mini-grantova na inicijativu samih fokus grupa i NVO-a iz tih zajednica ovog regiona.