misli globalno,
deluj lokalno

Poseta za razmenu izkustava među mladima

26.01.201224 januar 2012 -  Omladinski centar Liria-I kao i Direktorat za kulturu, omladinu i sport u Istoku, su bili pokrovitelji jednog sastanka sa mladima iz raznih sela opštine Klina. Ova poseta je organizovana od “Syri i Vizionit’ u okviru projekta “Mladi, lideri mira”, koji je podržan od strane CARE Internacional i finansiran od Evropske Komisije. Cilj ove posete je bila razmena iskustva među mladima iz opštine Klina i onih iz opštine Istok a koji su aktivni u omladinskom centru Liria-I. Također su mladi posetili opštinu Istok, Direktorijat za sport, omladinu i kulturu sa ciljem da se upoznaju sa poslom koji radi ovaj direktorijat za mlade a sa ciljem da praksu ili dobre projekte prenesu kao pozitivno iskustvo i na opštinu Klina.

U međuvremenu, dan ranije na jednoj drugoj aktivnosti iz istog projekta, mladi Istoka su bili u poseti Direktorijatu za sport, omladinu i kulturu u Peći kao i u omladinskom centru “Atë Lorenc Mazreku”, a bile su realizovane i neke posete zvaničnika za omlainu iz sviju tri opštine u nekoliko sela gde su mladi marginalizovaniji.
U okviru projekta, osim poseta, održane su i različite kulturne i sportske manifestacije a organizovaće se još jedna trodnevna radionica za izradu strategije za zajedničko delovanje sa omladinom iz opština Peć, Klina i Istok.