misli globalno,
deluj lokalno

Održava se omladinski kamp “Mladi lideri mira”

05.03.2012Održava se omladinski kamp “Mladi lideri mira”

Organizacija “Syri i Vizionit” za dva dana zaredom je skupila preko 30 mladih iz svih zajednica na jednom zajedničkom kampu za izradu strategije delovanja za omladinu.
Hotel “Trofta” u Istoku je bilo mesto gde su mladi iz sela ili marginalizovanih naselja u opštinama Peć, Klina i Istok, za dva dana zaredom sastajali se i zajedno izrađivali strategiju delovanja. To je imalo za cilj oživljavanje raznih aktivnosti u ovim zonama i aktiviziranje ovih mladih kako bi se oni sami organizovali za poboljšanje njihovog življenja, da advokacijom se založe za ostvarenje njihovih prava kod dotičnih institucija, kako bi i ovaj sloj mladih bio aktivni deo društva.

Ovi mladi tokom ovih dva dana bivstvovanja u kampu su tretirali, debatovali i analizirali mnoštvo problema sa kojima se oni sučeljavaju svakodnevno ili ih ti problemi povremeno preokupiraju, a kao što su oni sa ekonomskog aspekta, onda obrazovnog, zdravstvenog, ambijentalnog, kulturnog, sportskog i mnogih drugih.
Cilj ovoga kampa je bio da sve probleme koje iznesu ovi mladi da se unesu u jednom dokumentu gde bi ih na specifičan način tretirali. Ovaj dokumenat treba da predstavlja realno trenutno stanje mladih kao i njihovih potreba koje imaju a kako bi se aktivizirali te samim time doprineli svi skupa bez obzira na etničke, verske i rasne razlike, a uticanjem da poboljšaju ambijent gde oni žive.
Ova strategija će poslužiti i kao sredstvo za advokaciju kod odgovornih institucija za sve potrebe koje su proizašle od same te omladine, da se obuhvate u planove delovanja koje imaju departamanti za kulturu, omladinu i sport kod svih tri opštine.
Organizovanje ovoga kampa za izradu strategije delovanja je deo projekta “Mladi, lideri mira” koji je organizacija Syri i Vizionit realizovala u tri opštine, znači u Peći, Klini i Istoku, a sa mladim iz svih zajednica, posebno sa mladima iz ruralnih zona, a sve to je podržano od organizacije Care International.
Osim ovog kampa, u okviru istoga projekta su realizovane i mnoge posete ovih mladih kod direktorijata za kulturu, omladinu i sport, kao i kod omladinskih centara koji su aktivni u ovim trima opštinama, a sa ciljem da se ovi mladi više upoznaju sa njihovim radom i mogućnostima većeg njihovog angažmana u raznovrsnim aktivnostima.