misli globalno,
deluj lokalno

Debata o izbornoj reformi na Kosovu

03.04.2012

Debata o izbornoj reformi na Kosovu
Saopštenje


Pećanci debatuju o izbornim zonama na Kosovu


Peć, 03 prill 2012- Danas je u skupštinskoj sali u Peći mreža NVO-a “Demokratija na Delu” održala jednu javnu debatu sa građanima kako bi prodiskutovala o predlogu za izbornu reformu na Kosovu “Kosovo sa 26 izbornih zona”. Cilj ove debate je bio da se konsultuje sa građanima vezano mogućnosti podele Kosova na 26 Izbornih Zona i da sprovede informisanje što detaljnije oko načina funkcionisanja jedne takve podele.
Ismet Kryeziu iz Demokratije na Delu je predstavio jednu prezentaciju koja dolazi od civilnog društva koje traži da se Kosovo podeli u 26 izbornih zona i koje će biti dobiti građana od svega toga, kako će se povećati transparentnost i polaganje računa poslanika spram svog izbornog tela.
I partijski lideri pet najvećih partija na Kosovu, ogranak opštine u Peći; AAK, LDK, PDK, AKR i VV su se složili sa predlogom “Demokratije na Delu”, da Kosovo ima najmanje 26 izbornih zona, ipak nekoliko je predložilo da bude još 100-tinu izbornih zona.
Po njima je što više se bude stvorilo izbornih zona utoliko će predstavljanje biti direktnije i to će učiniti da poslanici budu odgovorniji prema građanima iliti prema svojim glasačima, pošto do sada nije poznato da je bar jedan od poslanika Skupštine Kosova položio račune prema građanima.
Nije bilo drugih predloga osim AKR-a koji je tražio da izborni prag za prolaznost u Parlament snizi se na 3% a isti predlog je bio i od “Demokratije na Delu” a sve ostale partije su tražile da izborni cenzus za ulazak ostane ovako kako je do sada bio a što je 5%.
Osim političkih partija i građani su tražili da na Kosovu bude 100 izbornih zona, ili minimum da bude 26 izbornih zona kako je predložila i “Demokratija na Delu”. Po njima je došlo vreme da se zna za svakog poslanika koga ustvari predstavlja u Parlamentu Kosova.
Na ovoj debati su učestvovali predsednici i potpredsednici najvećih partija na Kosovu, ogranaka u Peći, civilno društvo, građani i mediji.
Debata je deo javnih debati koje Mreža NVO-a “Demokratija na Delu” realizuje po opštinama Kosova.