misli globalno,
deluj lokalno

“Ulični festival” na trgovima Peći, Prizrena i Đakovice

02.07.2012

“Ulični festival” na trgovima Peći, Prizrena i Đakovice

Grupe mladih u opštinama regiona Peći i Prizrena, su imale mogućnost da po prvi put prestave svoj talenat u aktivnosti organizovane od “Syri i Vizionit” pod nazivom “Ulični festival”. Festivali koji su održani na ulici, na glavnim trgovima ovih dukađinskih gradova, su okupili na jednom mestu deset različitih grupa, pevača i plesača, umetnike, slikare i glumce, koji su pred publikom slučajnih prolaznika u ovim centrima predstavili svoje veštine.
Cilj projekta je bio da se predstave kulture zajednica koje žive na Kosovu, da se podrže ove neformalne grupe mladih talenata i umetnika. Dok, ovaj projekat je finansiran od organizacije “Culture for All” i podržan je i od opština Peći, Đakovice i Istoka.
Festivali u ovim mestima su održani odvojeno tokom meseci maja i juna.