misli globalno,
deluj lokalno

Održava se turnit u fudbalu sa mladima

16.07.2012

Održava se turnit u fudbalu sa mladima

Peć; 29 jun –  Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je organizovala turnir u fudbalu sa mladima iz zajednica koje žive u opštinama Peći, Kline i Istoka.
Cilj ovog turnira je bio aktiviziranje mladih a posebno onih iz ruralnih zona i njihovo zajedničko druženje, jačajući tako dijalog i saradnju među mladima koji žive u ovim triju opštinama.
Fudbalski turnir je ostvaren u okviru programa “Promoting Dialogue, Human Rights and Democracy” koji “Syri i Vizionit” realizuje u ovim opštinama, a uz materijalnu podršku  od Omladinske Inicijative za Ljudska Prava (YiHR).