misli globalno,
deluj lokalno

Obučava se preko 30 predsednika mesnih zajednica

03.08.2012

Nevladina organizacija “Syri i Vizioni”, posredstvom direktnog rada i mnoštva treninga jača ulogu predsednika mesnih zajednica na nekoliko lokacija u pet opština Dukađinske ravnice: Peć, Istok, Klina, Dečane i Orahovac. Od meseca aprila ove godine se održavaju profesionalnii treninzi u svakoj od opština, na polju advokacije i izrade predlog projekata. U svakoj opštini je odabrana po jedna lokalna zajednica koja je bila sačinjena od po 5-13 seljana, koji služe kao jedan test ili pilot projekat u radu SIV-a za jačanje predsednika mesnih zajednica i njihovih aktivnih uloga u procesima donošenja odluka na lokalnom i centralnom nivou.
Ovaj program koji “Syri i Vizionit” implementira u ovim opštinama podržan je od Olof Plame Center-a iz Švedske. A u okviru ovoga projekta će se raditi na jačanju civilnog društva, aktivnih nevladinih organizacija i neformalnih grupa po raznim zonama, kojima će se pružiti profesionalni treninzi.
U okviru ovoga projekta je otvorena i jedna kancelarija koja će pružiti pomoć raznim interesnim grupama da pristupe raznim javnim službama kako bi bile deo odlučujućih institucija, a takođe je stvorena jedna web stranica koja će predstavljati probleme sa kojima se suočavaju žitelji ovih opština gde se realizuje projekat.