misli globalno,
deluj lokalno

Javna debata sa pećkim studentima za obrazovanje glasača

25.10.2012

Peć, 23 oktobar 2012 – Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” u saradnji sa Demokratskim Institutom KDI, u okviru mreže NVO-a Demokratija na Delu, su održali javnu debatu sa studentima Javnog Univerziteta “Hadži Zeka”, o značaju učešća mladih na izborima i važnosti koju ima njihov glas. Na ovoj debati osim predstavnika “Syri i Vizionit” uzeo je učešće i predsednik Opštinke Izborne Komisije (OIK), Abdurrahim Haxhisefa, gde su se studenti upoznali sa izbornim procesom, reformama koje se sprovode kao i značaju njihovog učešća da izađu na glasanje na izborima koji će uslediti naredne godine.
Studenti su ocenili da njihovo neučestvovanje na izborima dolazi kao posledica nedostatka kadrova koje političke partije dovode kao i njihovi programi koji su već istrošeni jer su, po njihovom mišljenju, stalno izlazili sa jednim te istim programom i obećanjima. Oni su takođe istakli i da manipulacije i krađe glasova koje su se dešavale su učinile da ovi mladi imaju još dodatne razloge za neizlazak na glasanje, optužujući tako i institucije pravde da nisu izrekli nikakve potrebne kazne, kao i da nisu saopštili javnosti koliko je to izrečeno kazni zbog krađe glasova ili naštetili izbornom procesu.

Javna debata sa studentima je deo kampanje “Učestvuj”, kampanje koja je realizovana od Demokratskog Instituta Kosova (KDI) a u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Demokratije na Delu po regionima Kosova a koje su deo mreže NVO-a, a podržani od strane IFES-a i USAID-a.