misli globalno,
deluj lokalno

NVO Syri i Vizionit se sastala sa predsednicima opština regije Dukađini

07.02.2013

NVO Syri i Vizionit i ove godine nastavlja svoj rad na jačanju aktivnog učešća građana u implementaciji i primeni postojećih zakona i propisa usmerenih na jačanje učešća građana u donošenju odluka.
Održani su i posebni sastanci sa  predsednicima, potpredsednicima i pravnim zvaničnicima u opštinama Peć, Dečani, Istok, Orahovac i Klina, gde je raspravljano o implementaciji komunalnih uredbi koje imaju za cilj zajedničku saradnju institucija kako u seoskim tako i u gradskim zonama.
Na sastancima gradonačelnika i drugih opštinskih zvaničnika je dogovoreno da će NVO Syri i Vizionit pomoći u izradi kao i standardizaciji propisa kao i u njihovoj primeni u praksi. NVO Syri i Vizionit će pružiti svoju pomoć u uspostavljanju bolje komunikacije između institucija i građana, kako bi se i saradnja bila bolja nego do sada. Takođe su izrazili svoju podršku u sprovođenju programa Osnaživanja građanskog učešća u donošenju institucionalnih odluka, koje se sprovodi od strane NVO Syri i Vizionit.