misli globalno,
deluj lokalno

Održava se sastanak sa meštanima sela Zlopek

22.03.2013

21 mart 2013 – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je održala sastanak sa stanovništvom sela Zlopek u opštini Peć, gde je razgovarano o problematikama sa kojima se suočavala zajednica ovog sela.

Žitelji ovog sela na ovom sastanku su izrazili razočarenja na rad institucija koje su za njih uradile veoma malo na poboljšanju ekonomskog, socijalnog i stanja infrastrukture unutar njihovog sela.

Problem uznemiravajući a koji svakodnevno i rizikuje život stanovništva je oštećenje distributivne električne mreže, gde od oktobra meseca protekle godine (2012) pa sve do danas i nasuprot brojnih zahteva podnesenih KEK-u i opštini još nije saniran ovaj problem do današnjeg dana, a žice električne mreže i dalje stoje na jednoj blizini od 1.8m pa i do 2 metra iznad zemlje.
Oni su izrazili svoju zabrinutost da može doći do stradanja nekog od žitelja ovoga sela ili možda nekog od učenika koji svakodnevno moraju ovuda prolaziti i tako u ovoj zoni su njihovi životi izloženi ogromnom riziku od blizine električnih žica, a neko za to ipak treba odgovarati.

A to i nije jedini problem sa kojim se suočavaju stanovnici sela Zlopek, stalni problem ostaje nedostatak pijaće vode gde kao jedini izvor za ovaj konzument ostaje iskorištavanje bunara pa i ako ta voda nije za upotrebu oni su prinuđeni da je ipak koriste za piće. Problem ostaje i školski put koji povezuje seosku školu i nekoliko kuća sa glavnim putem koji vodi za Barane, a koji tokom atmosferskih padavina postaje neprelazan za učenike i same žitelje sela.

Druga zabrinutost koju predstavljaju ovi meštani je i jedan rečni most koji deli selo na dva dela, a koji je vremenom pretrpio veća oštećenja i samim time zastario i postoji opasnost da se sruši pod teretom teške mašinerije koja tuda cirkuliše, kao što su poljoprivredne mašine koje poseduju stanovnici ovog sela a koji moraju prelaziti preko ovoga mosta da bi stigli na drugom kraju i obrađivali svoje zemljišne posede.

U okviru projekta “Građanski aktivizam”, Syri i Vizionit podržava lokalne zajednice oko adresiranja zahteva kod onih koji su odgovorni za njihovu realizaciju.