misli globalno,
deluj lokalno

Izložba “Make the change you(th) want to see”

27.03.2013

U omladinskom centru “Peja” je otvorena izložba “Make the change you(th) want to see”. Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” kao i Community Development Association - Bor, od protekle godine su inicirali projekat sa identičnim imenom podržan od Britanske Ambasade u Beogradu.
Cilj projekta je da se stvore uslovi za saradnju, upoznavanje i pomirenje među mladima sa Kosova i Srbije, poboljšanje saradnje među organizacijama civilnog društva iz ova dva mesta.
U okviru projekta je predviđena i razmena volontera, a u okviru ove aktivnosti u gradu Peći su dva meseca boravila tri volontera iz srpske zajednice u kancelariji SiV-a, dok su tri volontera albanske zajednice Kosova boravili dva meseca u gradu Bor.
Osim pomoći koju su volonteri pružili organizaciji, oni su organizovali i jedno istraživanje sa mladim albancima i srbima u opštini Peć kao i foto izložbu koju danas otvaramo i ostaće otvorena za narednih sedam dana.
Izložba je predstavila 40 fotografija od učesnika iz aktivnosti Peći i Bora i to predstavlja jedan njihov aspekt gledišta  vezano za mesta u kojima su boravili. Ona će ostati otvorena za jednu sedmicu u Omladinskom Centru “Peja”, dok je također ista otvorena i u Srbiji u gradu Bor.