misli globalno,
deluj lokalno

DnD: Sastanci sa medijima i nevladinim organizacijama

16.07.2013

DnD: Sastanci sa medijima i nevladinim organizacijama

Koalicija organizacija civilnog društva “Demokratija na Delu” je započela mobiliziranje za predstojeće novembarske izbore na Kosovu. Upravljači ove koalicije su započeli od Peći seriju sastanaka koji imaju za cilj mobilizaciju raznih sektora društva za jedno obimnije obuhvatanje i što reprezentativnije u izbornom procesu. Na odvojenim sastancima u Peći, koalicija se sastala sa medijima, nevladinim organizacijama i farmerskim udruženjima, iz šest opština regiona Peći. Ove godine, Koalicija NVO-a je započela pripreme na vreme i na način da početak kampanje ove aktiviste civilnog društva zatekne spremne za svoju ulogu. “Želimo imati što više zastupljenosti, sa što više organizacija na način kako bi bili obuhvaćeni svi oni koji hoće da budu deo ovoga procesa” rekao je upravljač koalicije Ismet Kryeziu na sastanku sa oko 30 nevladinih organizacija iz opština regiona, koje su izrazile spremnost da budu deo angažmana na monitorisanju izbora.

Na sastanku je rečeno da se DnD angažuje da se svakom građaninu garantira slobodno učešće na glasanju i pošteno prebrojavanje glasova. Na sastanku sa medijima u Peći je traženo od njih da se što više radi na edukaciji glasača, na pažnji u korumpiranju glasanja u projektima potražnje glasa, kao i što je moguće više učešća žena u samom tom procesu.

Demokratija na Delu će i ove godine biti podržana finansijski od strane USAID-a i akreditovanih ambasada u Prištini, dakle monitorisat će u potpunosti predizbornu kampanju kao i proces glasanja na dan izbora, angažmanom od 80 dugoročnih posmatrača kao i 3500 dnevnih posmatrača.