misli globalno,
deluj lokalno

Održavanje treninga za posmatrače koji će se angažovati na lokalnim izborima 2013

27.08.2013

Održavanje treninga za posmatrače koji će se angažovati na lokalnim izborima 2013

Održani su treninzi za dugoročne posmatrače koji će se angažovati na lokalnim izborima 2013. Tokom ovih treninga, posmatrači su trenirani na nekoliko modula: 1) Monitorisanje Kampanje i Finansijskog Kostoa; 2) Aktivno Građanstvo; i 3) Dan Izbora.
Posmatrači će sarađivati sa regionalnim koordinatorima tokom meseca septembra kako bi organizovali treninge za sve kratkoročne posmatrače koje DnD planira angažovati na dan izbora.

"Syri i Vizionit" kao jedna od članica koalicije "Demokratija na Delu" će monitorisati izbornu kampanju , glasanje i prebrojavanje glasova u opštinama Peć, Đakovica, Istok, Klina, Dečane i Junik a za šta je angažovala 13 dugoročnih posmatrača.

Također je izrađena i lista od preko 300 dnevnih posmatrača koji će monitorisati dan izbora u ovih šest opština, čije obučavanje će se sprovesti do kraja meseca septembra.