misli globalno,
deluj lokalno

Regionalna radionica sa farmerima Prištine

30.08.2013Regionalna radionica sa farmerima Prištine

Priština, 29 avgust 2013 – Organizacija Syri i Vizionit (SiV) u saradnji sa Inicijativom za Razvoj Poljoprivrede na Kosovu (IADK) je održala jednu regionalu radionicu sa farmerima iz Prištine, na kojima su diskutovane razne teme od važnosti za poljoprivredni sektor ovog regiona i date su preporuke vezano za rad ZUPK-a u buduće. Na ovoj radionici u Prištini je učestvovalo 52 učesnika, uključujući i predstavnike lokalnih institucija iz opština: Priština, Obilić, Kosovo Polje, Glogovac, Lipljane i Podujevo, kao i udruženja farmera te farmeri kao pojedinci. Predstavljeni sektori su bili sektori povrćarstva, proizvodnje i prerade mleka, proizvodnje ovčijeg i kokošjeg mesa, pčelarstva, voćarstva i dr.

Syri i Vizionit u saradnji sa IADK je u procesu implementiranja projekta finansiranog od Evropske Zajednice “Jačanje kapaciteta civilnog društva za sprovedbu politika i konsultacije sa Vladinim sektorom za poljoprivredu”, koji će da doprineti podizanju kapaciteta Zajednici Udruženja Poljoprivrednika Kosova (ZUPK).

U okviru ovog projekta tokom godine su održane radionice i u regionu Peći, Mitrovice, Prizrena i Gnjilana, a koje su zaključene sa zadnjom radionicom u regionu Prištine.

Sa završetkom ovih radionica u pet regiona Kosova, organizovaće se i centralna konferencija, gdje će biti pozvani bitni akteri koji deluju u sektoru poljoprivrede, obuhvativši ovde centralne i lokalne institucije, ovdašnje i međunarodne organizacije kao i predstavnike ZUPK-a, gde će se predstaviti nalazi sa 5 održanih radionica i adresirat preporuke za ZUPK, da bi se lobiralo na njihovom adresiranju kod dotičnih institucija.