misli globalno,
deluj lokalno

Simuliranje izbora u Peći

11.09.2013

Saopštenje za medije:

Simuliranje izbora u Peći
Peć, 11 septembar 2013

U sredu, dana; 11 septembra 2013, sa početkom od 11:00 časova, u objektu srednje škole Gimnazija “Bedri Pejani” nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru koalicije NVO-a Demokratija na Delu, je sprovela aktivnosti simuliranja izbornog procesa sa maturantima ove škole.

Aktivnost je sprovedena u saradnji  sa OIK-om u Peći i imala je za cilj podizanje svesti mladih glasača i svih ostalih glasača iz opštine Peć kako bi uzeli učešća na predstojećim lokalnim izborima koji će se sprovesti 3 Novembra. Posredstvom ove aktivnosti se vrši motivisanje mladih glasača koji će ove godine po prvi put glasati, i upoznaju se sa glasačkim procedurama na jednom improvizovanom glasačkom mestu sa svim sredstvima neophodnim za glasanje. “Glasači” su glasali na improvizovanim glasačkim listićima sa imenima igrača i nogometnih timova umesto imena kandidata i naziva partijskih listi.

U ovom simulativnom procesu su učestvovali pripadnici svih maturantskih odeljenja iz gimnazije. Iz iskustva s’jednog takvog simuliranja je zapaženo da mladi u većem delu su zainteresovani za izborni proces, ali oni imaju veoma malo informacija o procedurama i o samom glasačkom procesu na glasačkom mestu. Glavni problemi koji su izašli na videlo su oni vezano za glasanje subjekta i kandidata unutar subjekta., a i ima manjkavosti informacija vezano za pronalaženje glasačkih mesta. Mladi su izrazili interesovanje i za njihov angažman u biračkom odboru ili kao posmatrači izbornog procesa.

Jedno ovakvo simuliranje se prvi put do sada izvodi u opštini Peć, dok jedna druga ovakva aktivnost će se sprovesti ove sedmice i u opštinu Klina.