misli globalno,
deluj lokalno

Simuliranje izbora u Klini

17.09.2013

Saopštenje za medije
Simuliranje izbora u Klini
 
Peć, 16 septembar 2013
U ponedeljak, dana 16 septembra 2013. god., počevši od 14:00 časova, u prostorijama srednje škole Gimnazija “Ljuiđ Gurakući” iz Kline, nevladina organizacija “Syri i Vizionit” sa lokalnim organizacijama NVO “Elena Đika” i “KOHA” a u okviru koalicije Demokratija na Delu, je sprovela aktivnost simuliranja izbornog procesa za učenike maturante iz ove škole.

Aktivnost je sprovedena u saradnji sa Opštinskom Izbornom Komisijom i imala je za cilj podizanje svesti mladih glasača i svih ostalih glasača opštine Klina kako bi uzeli učešća na lokalnim izborima koji će se održati 3 novembra. Posredstvom ove aktivnosti se motiviraju mladi glasači koji ove godine prvi put glasaju, to se izvodi da oni vide kako fukcionišu procedure glasanja na jednom improviziranom glasačkom mestu sa svim potrebnim sredstvima za glasanje. “Glasači” su glasali improvizovanim glasačkim listićima sa imenima nogometnih igrača i timova umesto kandidata i partijskih listi.

U ovom simulativnom procesu su učestvovali pripadnici svih maturantskih odeljenja iz gimnazije. Iz iskustva s’jednog takvog simuliranja je zapaženo da mladi u većem delu su zainteresovani za izborni proces, ali oni imaju veoma malo informacija o procedurama i o samom glasačkom procesu na glasačkom mestu. Glavni problemi koji su izašli na videlo su oni vezano za glasanje subjekta i kandidata unutar subjekta., a i ima manjkavosti informacija vezano za pronalaženje glasačkih mesta. Mladi su izrazili interesovanje i za njihov angažman u komisionerima (biračkom odboru) ili kao posmatrači izbornog procesa. Jedno ovakvo simuliranje se izvodi po prvi put u opštini Klina.