misli globalno,
deluj lokalno

Jačanje žene i njene uloge u odlučivanju

18.09.2013

Ne-vladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru programa “Aktivno Građanstvo” podržana od Olof Plame International Center, je započela sa podrškom nekoliko inicijativa koje su proizašle od samih neformalnih ženskih grupa iz ruralnih zona a koje se tiču njihovog jačanja i učešća (žene) u odlučivanju.
Jedna takva inicijativa je podržana sa fokus grupom žena lokalne zajednice Đurakovac u opštini Istok, gde žene svih zajednica sprovode aktivnosti koje se tiču jačanja pozicije žene u društvu i njene aktivne uloge u odlučivanju.
Najpre se podržavaju treninzi o tome koliko je važno učestvovanje žena u odlučivanju i njena aktivna uloga na poboljšanju stanja kod ovog društvenog sloja, a posebno u ruralnim područjima gde je žena marginalizovanija.
Osim treninga, realizovat će se i sastanci sa ženama koje obavljaju razne funkcije u opštinskoj skupštini Istoka, kao i realizovat će se i nekoliko studijskih poseta za razmenu iskustava ovih žena sa ženama iz opštine Prizren. Osim posete koju će izvesti u skupštini opštine Prizren one će se sastati i sa ženama koje obavljaju razne pozicije u ovoj opštini i naravno upoznati se sa situacijom žene u ovoj opštini.
Također, realizovat će se i posete institucijama kao i kulturno istorijskim spomenicima, kako bi se upoznali sa kulturom i drugim vrednostima koje poseduje opština Prizren a kako bi ta iskustva preneli u svojim opštinama ili u onim zonama gde žive i deluju ove žene.
Ova inicijativa žena mesne zajednice Đurakovac je jedna od mnoštva aktivnosti koje organizacija “Syri i Vizionit” realizuje u okviru programa “Aktivnog Građanstva” gde jedna komponenta koja je veoma važna u ovom programu je jačanje i aktivnija uloga žene u društvu kao i u samom odlučivanju.