misli globalno,
deluj lokalno

Jačanje žene posredstvom profesionalnih kurseva

19.09.2013

Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” je započela sa održavanjem jednog profesionalnog frizerskog kursa za žene egipćanske i aškalijske zajednice u naselju Mahala u opštini Klina, kao potreba i interesovanje ovih žena da se osposobljavaju na polju frizerstva kako bi u buduće mogle da stvaraju materijalne prihode od ove profesije kroz njihov ekonomski i profesionalni uticaj i razvoj.
Cilj održavanja ovog kursa je osposobljavanje i podizanje kapaciteta žena ovih zajednica kako bi im se pružila prilika za profesionalno osposobljavanje u nekom određenom predmetu, utičući tako i na njihovo osamostaljivanje. Takođe kako bi ove žene u buduće mogle da se lakše zaposle ili da se okušaju u otvaranju nekog takvog biznisa a s’ciljem da bi stvarale prihode za održavanje svojih familija.
Osim održavanja kursa koji će trajati tri meseca, centar za zajednice ovoga naselja je opremljen i sa neophodnim materijalima za izvođenje ovog kursa, gde će nakon svršetka ovoga kursa ta sredstva koristiti same te žene iz ovog naselja pripadnice svih zajednica a posebno onih iz egipćanske i aškalijske zajednice.
Ova inicijativa je proizašla od samih žena iz ovih zajednica a uz podršku  NVO-a ”Syri i Vizionit”, u okviru programa “Aktivnog Građanstva” podržanog od Olof Plame International Center i SIDA.