misli globalno,
deluj lokalno

Izborno simuliranje za žene iz naselja “7 Septembar” u Peći

24.09.2013

Saopštenje za javnost
Izborno simuliranje za žene iz naselja “7 Septembar” u Peći

Peć, 24 septembar 2013
Danas, utorak, dana 24 septembar 2013, Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” i OSCE u saradnji sa Opštinskom Izbornom Komisijom (OIK) i kancelarijom za Polnu Jednakost opštine Peć, su organizovali jedno simuliranje izbora u centru za zajednice u naselju ”7 Septembar” sa ženama romske, egipćanske i aškalijske zajednice.
Cilj ovog izbornog simuliranja je bio upoznavanje žena iz manjinskih zajednica (romske, egipćanske i aškalijske) o tome koliko je važno njihovo učešće na izborima 3 novembra. One su također upoznate i sa kompletnim izbornim procesom kako se glasa i za one žene koje znaju čitati i pisati. Od osoblja NVO-a “Syri i Vizionit”, OSCE-a i Kancelarije za polnu jednakost su demonstrirani primeri kako se može glasati i ako neki glasača nezna čitati i pisati.
Ovo je imalo za cilj podizanje svesti kod žena iz ovih zajednica kako bi i one izašle na glasanje, da i one imaju pravo glasa, da je i njihov glas veoma važan i neophodan na izborima 03 novembra.
Kasnije je improvizovano glasanje sa svim sredstvima potrebnim za glasanje. “Glasači” su glasali na improvizovanim glasačkim listama sa imenima igrača i fudbalskih ekipa umesto kandidata i partijskih listi.
Glavni problemi koji su proizašli na videlo tokom ovih aktivnosti sa ovim ženama su bili analfabetizam, obzirom da mnoge od njih neznaju čitati i pisati, strah od porodičnog pritiska koji se vrši na dan glasanja (gazda kuće odlučuje o tome koga će one glasati, ili nedozvoljavanje da uopšte i izađu na izbore), gubljenje povjerenja u političke subjekte kao posledice veoma teškog socijalnog i ekonomskog stanja i td.
Žene učesnice su izrazile veoma veliku zainteresovanost tokom simuliranja izbora i odlučile su se da dana 03 novembra i one izađu da sprovedu svoje glasačko pravo.