misli globalno,
deluj lokalno

Održava se okrugli sto “Povratak u domovinu” - Politike socio-ekonomskog integrisanja repatriranih osoba

25.09.2013

Peć – 25 septembar 2013. Organizacija “Syri i Vizionit” u saradnji sa organizacijom FIQ i INDEP su organizovale okrugli stol ”Povratak u domovinu -  Politike socio-ekonomskog integrisanja repatriranih osoba”

Na ovom okruglom stolu je objavljen dokument-analize politika pod nazivom “Povratak u domovini – Politike socio-ekonomskog integrisanja osoba koje su repatrirane”, cilj je osvrt zakonskih aspekata i sprovedba strateških dokumenata kao i politika koje uređuju socio-ekonomsku re-integraciju osoba koje su repatrirane. Analiza tretira dostignuti progres na ovome polju i identifikuju se glavni izazovi sprovedbe ovdašnjih politika za repatrijaciju. Ovaj rad je fokusiran na analizi polja koja slede: proces decentralizacije, potpisivanje bilateralnog sporazuma, povezanosti sa procesom vizne liberalizacije, efekta paketa asistencije i međuinstitucionalnog funkcionisanja u ovom procesu.
Tokom ovog okruglog stola je procenjeno da lokalne i one centralne institucije su dobile uređeno zakonsko polje, pravilnika kao i strategija za integraciju i podršku repatriranih osoba, ali glavni problem za njih ostaje zapošljavanje i stvaranje održivih biznis planova a koji bi im omogućili stvaranje prihoda.