misli globalno,
deluj lokalno

Đakovčani traže čišćenje glasačkih listi

27.09.2013NVO “Syri i Vizionit” iz Peći u saradnji sa lokalnom organizacijom Inicijativa Kosovske Žene u okviru koalicije nevladinih organizacija Demokratija na Delu, su održale javnu debatu sa građanima iz Opštine Đakovica, a gde je pričano o značaju učešća građana na izborima, kao i sprovođenje slobodnih i demokratskih izbora.
Prisutni na ovoj javnoj debati su predstavnici civilnog društva, građani i mediji, a koji su se pobliže upoznali sa poslom i angažmanom što radi Demokratija na Delu u sferi edukacije glasača sa jedinim ciljem da se poveća učešće građana, a posebno mladih glasača, na izborima od 03 novembra.
Takođe su se prisutni upoznali i sa pripremnim radom koji sprovodi Opštinska Izborna Komisija (OIK) kako bi u ovoj opštini bio sproveden jedan uredni izborni proces.
Civilno društvo i građani koji su bili prisutni na ovoj debati su tražili od OIK-a da sa kod listi glasača sprovede čišćenje i revizija glasača pošto po otklanjanju imena onih građana koji su umrli smanjuje se mogućnost zloupotreba glasova i lažnog povećanja broja izašlih na glasanje.
Ako se ne očisti lista glasača nego ponovo ostanu figurirati imena onih koji su umrli i u inostranstvu, postoji mogućnost da se njima manipuliše na izborima isto kao što se i ranije dešavalo a to nas čini da izgubimo poverenje u slobodne i demokratske izbore, istakli su prisutni građani.
Dok je od strane civilnog društva zatraženo da se ne dozvoli da se za predsednike opština ne kandiduju građani koji ne pripadaju tim opštinama, ili njihova imena ne figuriraju na glasačkoj listi u toj opštini, aludirajući tako na političke partije i inicijative građana srpske zajednice.
Takođe na sastanku je traženo da se organizuje izborno simuliranje sa mladim glasačima, kao i sprovode intenzivnije edukacijske kampanje, jer po prisutnima na ovom sastanku, mladi su veoma slabo informisani kako se glasa i koliko je važno njihovo učešće na izborima.