misli globalno,
deluj lokalno

Žene iz ruralnih područja spremne da budu deo odlučivanja

30.09.2013

27 septembar, Klina – Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” je započela podršku inicijativi žena iz sela Duge Njive iz opštine Klina, a koji ima za cilj njihovo jačanje i aktivniju ulogu u društvu budući da su deo institucija koje donose odluke a i u kojima se tretiraju ženska pitanja.
Najpre sa grupom žena ovog sela i okolnih sela je održano nekoliko treninga a koji imaju za cilj podizanje njihove svesti o reproduktivnom zdravlju, pošto većina njih ima manjak informacija o reproduktivnom zdravlju. Nakon treninga, ova fokus grupa će imati sastanke sa institucionalnim zvaničnicima, kao što je Kancelarija za polnu jednakost i Kancelarijom za informisanje pri Opštini Klina, a koje su predvođene od žena, to kako bi se što bolje upoznali o radu ove institucije kao i uloge žene unutar ove institucije.
Također će se realizovati i jedna poseta grupe žena sela Duge Njive i okolnih sela koje pripadaju opštini Klina a kako bi se pobliže upoznale o radu same skupštine, o poslu koji je odradila ova institucija u razvoju i jačaju žene u ovoj opštini, a posebno žena u ruralnim zonama.
Ovaj projekat ima za cilj podizanje svesti žena iz ruralnih područja i njihovo aktivno učešće u institucionalni život sa posebnim naglaskom obuhvatanja žene u životu javnih institucija, projekat koji je proizašao od samih žena sela Duge Njive a koji je podržan od NVO-a “Syri i Vizionit”, u okviru programa “Aktivno Građanstvo” a finansijski podržan od Olof Plame International Center i SIDA.