misli globalno,
deluj lokalno

Održava se radionica o Kodeksu Ponašanja u školi “Džemail Kada” u Peći

04.10.2013

Peć - 20 septembar – Nevladina organizacija “Syri i Vizionit” u okviru projekta “Together 4 children rigts - Child protection and Child Right Governance”, a finansijski podržana od strane Save the Children, je održala radionicu za izradu Kodeksa Ponašanja sa savetom osnovne škole “Džemail Kada” u Peći.

Školski savet je pozdravio inicijativu za izradu Kodeksa Ponašanja za njihovu školu i veoma cene posao koji je urađen od trane NVO-a “Syri i Vizionit” i Save the Children, ocenjujući tako ovaj podsticaj kao jednu veliku pomoć u izradi kodeksa ponašanja koji se tiče prava i odgovornosti učenika i samih predavača.
Osim kodeksa ponašanja, za ovu školu a i druge škole, će se održati radionica za jačanje mehanizama za dečja prava. A također će se održati i naredni treninzi sa učenicima, na raznim temama gde će biti učesnici i iz školskog saveta (predavači, savet roditelja i savet učenika) utičući na podizanju svesti kod učenika, prosvetnog kadra i samih roditelja o dečjim pravima i samom adresiranju nasilja postojećim mehanizmima za dečja prava.

Projekat nazvan “Together 4 children rigts- Child protection and Child Right Governance” ima za cilj da pomogne decu, razne organizacije i škole u zaštiti dece od nasilja, kako bi te same škole pretvorili u bezbedna mesta za decu te pomogne i ojača zaštitne mehanizme za bezbednost dece.

Ovaj projekat se implementira u devet škola i to u pet opština na Kosovu: osnovne škole “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Mustafa Bakija” i “Zekerijah Redža” u Đakovici, “Tefik Čanga” i “Jeronim De Rada” u Uroševcu, “Bedri Đina” i “Andon Zako Čajupi” u Mitrovici, i to u periodu od maja pa sve do decembra 2013 godine.
Korisnici ovoga projekta su učenici, roditelji i prosvetari iz ovih škola.