misli globalno,
deluj lokalno

Učenici i školski savet se obučavaju za sprečavanje uznemiravanja i zaštitu dece od toga u školama

16.10.2013

Učenici i školski savet se obučavaju za sprečavanje uznemiravanja i zaštitu dece od toga u školama

Uroševac 11 oktobar -  Nevladina Organizacija “Syri i Vizionit” je započela održavanje treninga za zaštitu dece od uznemiravanja u osnovnim osnovnim školama “Zekerijah Redža” u Đakovici, “Tefik Čanga” i “Jeronim De Rada” u Uroševcu, gde su učestvovali učenici i školski saveti a kojim slučajem su se upoznali sa formama Uznemiravanja koje su deca mogla imati pre ili mogu biti žrtve ove pojave, kao i o načinima zaštite od uznemiravanja.
Cilj ovih treninga je stvaranje jednog bezbednijeg ambijenta za decu, a koja pohađaju nastavu u ovim školama, pomažući ih na podizanju svesti o uznemiravanju i njenim formama kao i sprečavanju ove pojave u školama.
Takvi treninzi će se održati i u osnovnim školama “Bedri Đina” i Andon Zako Čajupi” u Mitrovici kao i u osnovnoj školi “Džemail Kada” u Peći.
Ovi treninzi su deo programa “Together 4 children rigts - Childprotection and Child Right Governance”, koji se implementira od Nevladine organizacije “Syri i Vizionit” iz Peći, a uz podršku od strane Save the Children International kao i SIDA.
Projekat ima za cilj da pomogne decu, škole i razne organizacije u zaštiti dece od nasilja, da pretvori škole u sigurna mesta za decu i da pomogne i ojača zaštitne mehanizme za zaštitu dece.

Projekat se implementira u osam škola i četiri opštine: osnovne škole “Ramiz Sadiku” i “Džemail Kada” u Peći, “Mustafa Bakija” i “Zekerijah Redža” u Đakovici, “Tefik Čanga” i “Jeronim De Rada” u Uroševcu, te “Bedri Đina” kao i “ Andon Zako Čajupi” u Mitrovici, u periodu od maja pa sve do decembra 2013.